TUN 40

Traktorový univerzálny navijak ESSEL TUN 40

Traktorový univerzálny navijak (ďalej len TUN) je lesnícky mechanický navijak osvedčenej konštrukcie, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie lesnícke navijaky v SR.

TUN 40 resp. TUN 40B

Traktorový univerzálny navijak TUN 40 je určený pre lesnícke použitie pri ťažbe a približovaní dreva s montážou na univerzálne a poľnohospodárske traktory. Ovládaný je pákami priamo na navijaku (TUN40) alebo pomocou bowdenových ovládačov z kabíny traktora (TUN40B). Vyrába sa v dvoch základných verziách: s dolným vedením lana a horným vedením (HVL).

TUN je možné montovať na akýkoľvek typ univerzálnych aj poľnohospodárskych traktorov cez špeciálny medzikus vyrábaný zvlášť pre každý typ traktora, na základe požiadavky zákazníkov. Montuje sa priamo na prevodovku traktora a je poháňaný osembokým hriadeľom. Montáž môže byť buď samostatná alebo ako súčasť lesníckej nadstavby na približovanie dreva ESSEL PS 403.