TUN 40-2H

Dvojbubnový traktorový navijak ESSEL TUN 40-2H (prototyp vo vývoji)

Pripravovaná novinka vo výrobnom programe značky ESSEL TUN 40-2H je lesnícky traktorový dvojbubnový hydraulický navijak úplne novej konštrukcie, ktorý spĺňa náročné požiadavky zákazníkov na moderný lesnícky navijak s komfortným ovládaním.

TUN 40-2H

Traktorový dvojbubnový hydraulický univerzálny navijak TUN 40-2H je určený pre lesnícke použitie pri ťažbe a približovaní dreva s montážou na kolesové univerzálne a lesnícke traktory. Ovládaný je elektrohydraulicky tlačidlami na konzole v kabíne traktora a pomocou rádia až na vzdialenosť 200 m. Vyrába sa zatiaľ iba v jednej výkonovej verzii, ale pripravované sú aj ďalšie dve silnejšie.

TUN 40-2H je možné montovať na akýkoľvek typ univerzálnych a lesníckych kolesových traktorov pomocou medzikusu vyrábaného zvlášť pre každý typ traktora, na základe požiadavky zákazníkov. Montáž môže byť buď samostatná alebo ako súčasť lesníckej nadstavby na približovanie dreva ESSEL PS 403-T.